Carta al Colegio de Psicología de Cataluña en relación a curso de grafología

Enviado por noticias el Vie, 08/09/2017 - 12:55

Sr. D. Josep Vilajoana i Celaya
Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Benvolgut Sr D. Josep Vilajoana i Celaya,

Contacto amb vostè en representació d’ARP-Societat per a l'Avanç del Pensament Crític, associació sense ànim de lucre que promou l'ús de la raó i del pensament crític enfront de la credulitat davant les afirmacions pseudocientífiques i paranormals.

Des de la fundació de la nostra associació hem treballat per evitar que s'assentessin en la nostra societat idees basades en nocions anticientífiques. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web https://www.escepticos.es.

En l'àmbit públic, hem tractat, des de la nostra independència i en la mesura de les nostres possibilitats, d'aconsellar a les autoritats i institucions científiques (com la que vostè resideix) que tractin en el possible d'evitar la divulgació d'afirmacions sobre teràpies, mètodes de treball o sobre temes de salut en general que no hagin demostrat de manera científica cap efecte en els pacients o per conèixer la seva situació, ja que actuar basant-se en teories no demostrades pot causar uns danys irreparables en la qualitat de vida de les persones. També sobre consum, exigint que les afirmacions també estiguin basades en proves científiques que acreditin la seva veracitat.

Aquests dies ha sorprès negativament a la nostra entitat saber l ́oferiment que, des de la seva associació a la seva seu de Girona, es fa d ́un curs d ́introducció a la grafologia per a la selecció de personal (www.copc.cat/cursos/427/Curs-d-introduccio-a-la-grafologia-per-a-la-seleccio-de-personal). Ens ha sobtat que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya promogui aquest tipus d ́esdeveniments més propers a la pseudociència que al rigor de les ciències de la salut.

La nostra intenció es la informació recíproca entre organitzacions sense cap pretensió ofensiva. Ans al contrari, considerant la serietat i el prestigi del vostre Col·legi, el que volem es contribuir a que es mantingui i no es vegi menystingut per l ́intrusisme i la mancança de rigor.

Altrament, no hem d ́oblidar que les seleccions de personal que es regeixen per mètodes com la grafologia, són generadores d ́un greuge discriminatiu envers els aspirants a un nou lloc de treball al no mantenir cap tipus de criteri científic. Per tant perjudiquen la possibilitat d ́escollirla persona més adequada per a la empresa  selectora i alhora les oportunitats objectives de l ́opositor mateix.

Sol·licitem que ens faciliteu informació al respecte en cas de que no considereu adient retirarlo de la oferta oficial que decidiu representar.

Per acabar la grafologia se ́ns mostra ja des de primer de grau com a una pseudociència i els estudiants, que sovint recorren al vostre assessorament, poden no comprendre com un òrgan de referència per a ells, és contrari a allò que se ́ls mostra des d ́un inici a la formació universitària.

Li agraïm la seva atenció per endavant i quedem a la seva disposició per ampliar o aclarir qualsevol informació.

Atentament,

Alfonso López Borgoñoz
President
ARP-Societat per a l'Avanç del Pensament Crític